Категория: Uncategorized

Проект “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

На 08.04.2021 г. „ПАСТА ТРЕ” ЕООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.097-3974 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временни противоепидемични мерки” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.095 -„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временни противоепидемични мерки”.   Обща стойност: 19757,85 лв. , от които 16794,18 лв. европейско и 2963,67 лв.... continue reading

Проект “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

На 12.03.2021 г. „ПАСТА ДУЕ” ООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.095-6063 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временни противоепидемични мерки” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.095 - „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временни противоепидемични мерки”.   Обща стойност: 102167, 95 лева, от които 86842, 76  лв. европейско... continue reading

Проект “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

На 19.03.2021 г. „ПАСТА ТРЕ” ЕООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.095-6060  „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временни противоепидемични мерки” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.095 - „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временни противоепидемични мерки”.   Обща стойност: 35010,06 лв., от които 29758,55 лв. европейско и 5251, 51... continue reading

Проект “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

На 30.03.2021 г. „ПАСТА ДУЕ” ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.097 -3680 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, както следва: Обща стойност: 49148, 23 лв., от които 41776,00 лв. европейско и 7372,23 лв. национално съфинансиране.   Начало:30.03.2021г. Край:30.06.2021... continue reading