Категория: Uncategorized

Проект BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“    На 28.10.2021г.  ПАСТА ТРЕ ЕООД стартира изпълнението на проект № Договор № BG16RFOP002-2.089-4723-C01  по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“... continue reading

Проект BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“    На 01.11.2021г.  ПАСТА ДУЕ ООД стартира изпълнението на проект № Договор № BG16RFOP002-2.089-4727-C01  по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“... continue reading

Проект “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

На 08.04.2021 г. „ПАСТА ТРЕ” ЕООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.097-3974 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временни противоепидемични мерки” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.095 -„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временни противоепидемични мерки”.   Обща стойност: 19757,85 лв. , от които 16794,18 лв. европейско и 2963,67 лв.... continue reading

Проект “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

На 12.03.2021 г. „ПАСТА ДУЕ” ООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.095-6063 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временни противоепидемични мерки” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.095 - „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временни противоепидемични мерки”.   Обща стойност: 102167, 95 лева, от които 86842, 76  лв. европейско... continue reading

Проект “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

На 19.03.2021 г. „ПАСТА ТРЕ” ЕООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.095-6060  „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временни противоепидемични мерки” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.095 - „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временни противоепидемични мерки”.   Обща стойност: 35010,06 лв., от които 29758,55 лв. европейско и 5251, 51... continue reading

Проект “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

На 30.03.2021 г. „ПАСТА ДУЕ” ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.097 -3680 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, както следва: Обща стойност: 49148, 23 лв., от които 41776,00 лв. европейско и 7372,23 лв. национално съфинансиране.   Начало:30.03.2021г. Край:30.06.2021... continue reading