Описание

Су-вид – приготвено във вакуум, на ниска температура
Гарнитурите не са включени в цената