Проект BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

 

На 28.10.2021г.  ПАСТА ТРЕ ЕООД стартира изпълнението на проект № Договор № BG16RFOP002-2.089-4723-C01  по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Обща стойност: 50 000.00  лв., от които 42 500.00 лв. европейско и  7500.00 лв. Национално съфинансиране.

Начало: 28.10.2021г.

Край:    28.01.2022 г.

 

Средствата ще бъдат вложени за разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Резултати: изразяват се в постигане на положителен ефект по отношение на средните  предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.