Проект “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

На 30.03.2021 г. „ПАСТА ДУЕ” ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.097 -3680 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, както следва:

Обща стойност: 49148, 23 лв., от които 41776,00 лв. европейско и 7372,23 лв. национално съфинансиране.

 

Начало:30.03.2021г.

Край:30.06.2021 г.

 

 

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оборотен капитал за регистрираните в Република България микро, малко и средни предприятия, засегнати от временните противоепидимични мерка, за преодоляване на икономическите последици.